.
 
 
 
FELSEFE VE PSIKOLOJİYLE GELİŞİM  
 

Yaşamın içinde felsefeyi konuşuyoruz.
1.hafta
RASLANTI ve ZORUNLULUK
Yaşamımız önceden belirlenmiş ilkelere göre mi akıp gitmekte, yoksa raslantının rölü mü herşeye hakimdir?
Yaşamda raslantı ve zorululuk ne derece birliktedir? Olup biteni belirlemede son sözü hangisi söylemekte?
Önceden herşeyin belirlenmişliği düşüncesinin ruhsal dünyaya olumsuz etkileri nedir? Raslantı nereye kadar yaşamımızda bizi peşinden sürükler?
Bu sorular özünde sadece felsefi sorular değil, bizim yaşama ve dolayısıyla ruhsal dünyamıza bakışımızı da belirleyen sorulardır.
Yaşamda raslantı ve zorunluluk seminerleri bize yepyeni bir bakış getiren seminerlerdir.

2.hafta

NEDEN-SONUÇ YERİNE PARADOKS MANTIĞI
Doğal olaylardaki ya da doğa bilimlerindeki neden-sonuç mantığı iç dünyamızı anlamada ne derece yol gösterebilir? Tez, antitez, sentez anlayışı ruhsal olaylarda da geçerli midir? Yoksa sadace çelişkileri barındıran bir bütünlük mü ruhsallığa hakim? Ya da her ikisini aşan bir anlayış mümkün mü?
Çelişki ya da paradoksları ortadan kaldırmak yerine onlarla birlikte yaşama becerisi edinmek olası mı?

3.hafta

BEYİN YAPISI
Son zamanlardaki beyin üzerine yapılan araştırmalar bize hangi düşünsel ve ruhsal bilgi kazanımları sağlıyor? Bu gelişmelerin herkesin anlayacağı bir dille anlatılmasıyla, iç dünyamıza çeki düzen vermede gerekli olan bir bilgi haline getirebiliriz.
Nöroloji ve felsefenin birlikte çalışmasıyla oluşan birikimden bizler nasıl yararlanabiliriz?
Zihin ve beden ikiliği üzerine bilgiler yaşama bakışımızı ne derece değiştirebilir ya da yeni düşünceler üretmemize yardımcı olabilir? Bu seminerlerin başlıca konuları:

a) Nörobiyolojide yeni gelişmeler
b) Zihin - beden
c) Bilinç - beyin
d) Nöroloji ve felsefenin zorunlu çalışması

4.hafta

ÖZNE
Modern anlamda öznenin tarihsel gelişiminde felsefi bakış açısı bize ne kazandırır? Descartes`tan bu yana özne anlayışında neler değişti? Göklere çıkartılan özne düşüncesi Freud ile birlikte nasıl bir anlayış getirdi? Gerçek öznemizin bilinçaltı olduğu doğru mu? Öznenin bilinç ve bilinçaltı olarak ayrılması modern insanı ve dolayışıyla kendi öznemizi anlamada bize nasıl yardımcı olabilir? Modern dünyanın parçalanmış öznesi nedir ve bizim bu parçalanmışlıktaki yerimiz nasıl görünüyor?
Sıhhatli bir ruhsal yapı için bu konuların bilince çıkartılması aynı zamanda kendimizi daha iyi tanımak için gereklidir.Konularımız:

a) Bilinç - bilinçaltı
b) Parçalanmış özne (Modernitet)
c) Kendi bilincimizi ve bilincaltimizi tanima

5.hafta

MELANKOLİ
Melankolinin yıkıcı ve yapıcı olduğu anlar yaşamımızda hangi anları oluşturur? Depresyon ile melankoliyi nasıl ayırt edebiliriz? Melankolimizin, insani varoluşsal bir özellik olarak tadını çıkarabilir miyiz? Yaşamı bir bütün olarak gördüğümüzde melankoli hallerimiz neyi ifade eder? Felsefe ve psikolojideki melankoli anlayısları yaşamımızdaki melankoliye daha farklı bakmayı ve bununla kendimizi tanımayı sağlayabilir. Konularımız:

a) Melankoli depresyon farkı
b) Varoluşsal özelliğimiz olarak melankoli
c) Melankoli yaratıcı olabilir mi?

6.hafta

EROS
Yaşam sevinci ve gücü olarak erosun özellikle ruhsal dünyamızda oynadığı rol felsefi bir dille anlatılarak iç dünyamızı ne denli etkilediği bilince çıkartılıp yaşa- mımıza aktif sokulabilir. Erosun cinsellik olmadığı,ya- şama bakış tarzı olduğu ve kişisel gelişmemizdeki önemi bu seminerin konusunu oluşturuyor: Yaşam sevinci ve gücü olarak eros

7.hafta

MUTLULUK
Kuşkusuz herkesin bir mutluluk anlayışı vardır. Ama mutluluk felsefe ve psikoanaliz teorilerinde ne anlam taşıyor? Bu farklı mutluluk anlayışları bizim mutluluk düşüncemizi değiştirebilir mi? Hiç aklımıza gelmeyen ve bizi şaşırtabilecek mutluluk kuramları olabilir mi?

1- Tarihsel gelişimde farklılıklar

b) Modern insanın mutluluğu
c) Bir paradoks olarak mutluluk
d) Psikoanaliz mutluluk anlayışı

8.hafta

İRONİ
İroni yaşama bakışımızda ne gibi bir rol oynar? Yaşam sevinci ile ironi arasındaki bağ nedir? Bir yöntem ola- rak ironi felsefede nasıl ele alınmış ve uygulanmış ve Bu uygulama bizim yaşamımıza renk katabilir mi? Edebiyatta ve felsefede ironi örnekleri bize daha farklı bir yaşam penceresi açabilir mi? İroniyi yapan ve yapı- lan arasındaki iletişimin niteliği nasıl bir renk sunar?

 1. Felsefede ironi
 2. Edebiyatta ironi
 3. Sağlıklı yaşam için ironi

9.hafta

DUYGU AKIL
Duygu ve akıl diyalektiği bize hangi durumlarda zoranlar yaşatabilir? Duygular nerede son sözü söyler? Akıl mı yönlendirir yoksa duygular mı ? Felsefi ve psikoloji bize farklı anlayışlar sunuyor. Kendimizi tanımada bu düşüncelere ihtiyacımız olduğu kuşkusuz. Bu seminerler de felsefeyle kendimizi tanımanın tadını çıkarıyoruz.

 1. Duyguların gücü
 2. Aklın gücü
 3. Diyalektik bütünlük

10.hafta

NARSİZM
Bireysel ve toplumsal narsizmi tanımanın yeni bir yaşam tarzı kazanmadaki rolü ne olabilir? Modern toplumun narsist bireyleri ne gibi özellikler gösterir ve onlarda kendimizi ne derece görebiliriz? Gerekli ve gereksiz narsizm nedir? Kendimizdeki narsizmi tanımanın faydaları nedir?

 1. Narsizm kaynakları
 2. Narsist bireyin paradoksu
 3. Narsizmimizde kendimizi tanımak


11.hafta

MODERN BİREYİN VAROLUŞSAL KAYGILARI

1 - ÖLÜM

 1. Yaşam ölüm birlikteliği
 2. Paradoks mantığında ölüm
 3. Ölüm korkusu " ölüm önemsizliği
 4. Varolmanın yolculuğu
 5. Felsefede ve psikoanalizde ölüm

2 - ÖZGÜRLÜK SORUNU

 1. Birey olmada özgürlük sorumluluk
 2. "Özgürlüğe mahküm olmak"
 3. Özgürlük ve onay görme paradoksu
 1. YAŞAMDA ANLAMSIZLIK
  1. Anlam arama
  2. Olamsallık (raslantı) ve zorunlulukta anlam
  3. Bütünsel anlamsızlık

4- YALNIZLIK SORUNU

  1. Varoluşsal yalnızlık
  2. "Dünyaya atılmışlık"
  3. Onay görmeye endeks: Yalnızlıktan kaçış

12.hafta

11 hafta sonra tüm konulara genel bakış..

 
<< Geri Dön
 
.
KONULAR
RASLANTI ve ZORUNLULUK
NEDEN-SONUÇ YERİNE PARADOKS MANTIĞ
BEYİN YAPISI
ÖZNE
MELANKOLİ
EROS
MUTLULUK
İRONİ
DUYGU AKIL
NARSİZM
MODERN BİREYİN VAROLUŞSAL KAYGILARI
 
.
iletisim-iletisim.com KILERHOST.NET tarafından host edilmektedir. .
Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2003 Web Ajans